Resultaten voor Lopende projecten

Radboudumc_700px_RGB klein

De waarde van de Verpleegkundig Specialist door de ogen van patiënten

In de afgelopen jaren hebben Verpleegkundig Specialisten (VS) een steeds belangrijkere rol gekregen in het begeleiden van patiënten binnen de oncologie en de palliatieve zorg. Er is veel onderzoek gedaan naar hun rol. Veel van deze onderzoeken gaan over zaken… Lees verder »

31 mei 2017
KC Duurzame Zorg

Verpleegkundig Specialisten op de polikliniek in ziekenhuizen

Veel VS’en werken op de poliklinieken binnen Nederlandse ziekenhuizen. Hoewel steeds meer afdelingen met VS’en  gaan werken en het aantal afgestudeerde VS’en elk jaar fors stijgt, hebben we weinig zicht op de effectiviteit van de inzet van de VS op de… Lees verder »

9 december 2016
IQ logo

Veilig visite rijden door verpleegkundig specialisten

De huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De uitdaging is om de zorg door ketensamenwerking beter en efficiënter te organiseren. Eén van de maatregelen om de samenwerking te bevorderen, is de inzet van verpleegkundig specialisten… Lees verder »

27 oktober 2016
filmpjes

Vragen over taakherschikking? Bekijk de filmpjes

De afgelopen jaren is de regelgeving rondom taakherschikking aangepast. Niets staat ziekenhuizen meer in de weg om met taakherschikking aan de slag te gaan. Toch zijn er nog veel vragen. Bekijk de filmpjes of lees de veelgestelde vragen om antwoord te krijgen… Lees verder »

18 juli 2016
big-register

Vervolgonderzoek Voorbehouden Handelingen

Het onderzoek naar de inzet van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants ten aanzien van de zelfstandige bevoegdheid uitvoeren van voorbehouden handelingen is in 2015 afgerond. Uit het onderzoek bleek dat voor een aantal voorbehouden handelingen onvoldoende gegevens beschikbaar waren om… Lees verder »

21 maart 2016
Radboudumc_700px_RGB klein

Taakherschikking en kostprijzen - vervolg

Radboudumc is gestart met vervolg op onderzoek ‘taakherschikking en kostprijzen’ In 2014 is er een onderzoek naar taakherschikking en kostprijzen uitgevoerd door het Radboud umc in opdracht van het Ministerie van VWS. Aan de hand van de aanbevelingen die follow-up… Lees verder »

26 maart 2015
PA logo

De Physician Assistant op de huisartsenpost in Emmen

De eerste lijn staat voor de uitdaging om de zorg zo te organiseren dat ook in de toekomst zorgvragen van patiënten beantwoord kunnen worden. Dit geldt ook voor patiënten die zich buiten kantoortijden melden bij een huisartsenpost. Niet alle klachten… Lees verder »

6 februari 2015
Onderzoek VS spoedpost

Naar een optimale inzet van huisartsen en Verpleegkundig Specialisten

Om de spoedzorg in Nederland ook voor de toekomst toegankelijk te houden wordt er gezocht naar nieuwe manieren om de zorg vorm te geven. Spoedpost Eindhoven is daarom in 2011 gestart met het onderzoek “Verpleegkundig Specialist biedt kansen” (Wijers et… Lees verder »

6 februari 2015