Resultaten voor Lopende projecten

KC Duurzame Zorg

Ruimte voor de PA/VS in de anderhalvelijnszorg

Dit project heeft tot doel inzicht te krijgen in de wijze waarop taakherschikking in de anderhalvelijnszorg vormgegeven kan worden, wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie) en wat de effecten (veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid) zijn. De… Lees verder »

19 januari 2018
KC Duurzame Zorg

Profiel PA/VS in de praktijk

In opdracht van het platform zorgmasters wordt een project uitgevoerd naar de positionering van de verpleegkundig specialist en physician assistant in Nederland. Dit project mondt uit in een position paper, waarin de positionering van beide professies in de praktijk is… Lees verder »

19 januari 2018
umclogo

Positionering van Master opgeleide verpleegkundigen en verplegingswetenschappers

Aanleiding. In het UMC Utrecht werken steeds meer verpleegkundigen met een master opleiding, zoals verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers. Zij werken op verschillende afdelingen en hun takenpakket verschilt per persoon. Zo werken verpleegkundige specialisten op verpleegafdelingen, poliklinieken en dagbehandelingen. Hun takenpakket… Lees verder »

15 januari 2018
Radboudumc_700px_RGB klein

De waarde van de Verpleegkundig Specialist door de ogen van patiënten

In de afgelopen jaren hebben Verpleegkundig Specialisten (VS) een steeds belangrijkere rol gekregen in het begeleiden van patiënten binnen de oncologie en de palliatieve zorg. Er is veel onderzoek gedaan naar hun rol. Veel van deze onderzoeken gaan over zaken… Lees verder »

31 mei 2017
KC Duurzame Zorg

Verpleegkundig Specialisten op de polikliniek in ziekenhuizen

Veel VS’en werken op de poliklinieken binnen Nederlandse ziekenhuizen. Hoewel steeds meer afdelingen met VS’en  gaan werken en het aantal afgestudeerde VS’en elk jaar fors stijgt, hebben we weinig zicht op de effectiviteit van de inzet van de VS op de… Lees verder »

9 december 2016
IQ logo

Veilig visite rijden door verpleegkundig specialisten

De huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De uitdaging is om de zorg door ketensamenwerking beter en efficiënter te organiseren. Eén van de maatregelen om de samenwerking te bevorderen, is de inzet van verpleegkundig specialisten… Lees verder »

27 oktober 2016
filmpjes

Vragen over taakherschikking? Bekijk de filmpjes

De afgelopen jaren is de regelgeving rondom taakherschikking aangepast. Niets staat ziekenhuizen meer in de weg om met taakherschikking aan de slag te gaan. Toch zijn er nog veel vragen. Bekijk de filmpjes of lees de veelgestelde vragen om antwoord te krijgen… Lees verder »

18 juli 2016
big-register

Vervolgonderzoek Voorbehouden Handelingen

Het onderzoek naar de inzet van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants ten aanzien van de zelfstandige bevoegdheid uitvoeren van voorbehouden handelingen is in 2015 afgerond. Uit het onderzoek bleek dat voor een aantal voorbehouden handelingen onvoldoende gegevens beschikbaar waren om… Lees verder »

21 maart 2016