Profiel PA/VS in de praktijk

In opdracht van het platform zorgmasters wordt een project uitgevoerd naar de positionering van de verpleegkundig specialist en physician assistant in Nederland. Dit project mondt uit in een position paper, waarin de positionering van beide professies in de praktijk is beschreven. De position paper moet een uitspraak doen of de twee beroepen (verder) van elkaar moeten divergeren of dat het beter is om te convergeren. Het gaat om het ontwikkelen van een herkenbaar profiel van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in de praktijk.

Om te komen tot deze position paper worden 7 nationale experts op dit thema geïnterviewd. Daarnaast vindt een groepsgesprek plaats om te komen tot een definitieve position paper over de profielen van de verpleegkundig specialist en physician assistant.

De position paper wordt in maart 2018 aangeboden aan het platform zorgmasters ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en implementatie van de verpleegkundig specialist en physician assistant in de praktijk.

Planning: 2017 – 2018

 

Contact: Miranda Laurant en Anneke van Vught

Email: miranda.laurant@radboudumc.nl en a.vanvught@han.nl

19 januari 2018