Over Platform Zorgmasters

Bij de start van de zorgmasters (de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Physician Assistant) was er behoefte bij zorginstellingen (o.a. ziekenhuizen, GGZ instellingen, huisartspraktijken en verpleeg- & verzorgingshuizen), opleidingsinstituten en andere betrokkenen aan afstemming tussen de twee opleidingen en beroepen. Maar ook om verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen. Deze behoefte bestaat volgens ons nog steeds. Daarom is deze website opgezet, als databank van projecten,  (wetenschappelijke) onderzoeken, praktijkvoorbeelden en publicaties. Iedereen die iets wil toevoegen aan deze databank is van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Over het platform

Het Platform Zorgmasters is in het leven geroepen met vertegenwoordigers die dagelijks nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de beroepen Verpleegkundige Specialist (voorheen Nurse Practitioner) en Physician Assistant. Een van de doelen van het platform is het ter beschikking stellen van informatie en deze te delen opdat de ontwikkeling van deze opleidingen en beroepen wordt ondersteund. Zo heeft het platform in het verleden een aantal onderzoeken laten uitvoeren naar de behoefte aan de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant en de ontwikkeling van beide beroepsgroepen, en het ministerie geadviseerd ten aanzien van het aantal opleidingsplaatsen. Het platform wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS.

De vertegenwoordigers zijn
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland – Verpleegkundig Specialist (V&VN)
 • Vereniging Hogescholen
 • Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Redactie van deze website

Onder auspiciën van het platform zorgmasters, wordt de redactie van deze website uitgevoerd door:

 • Dr. M. Laurant, Senior onderzoeker IQ healthcare (Radboudumc) / Lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
 • Drs. M. Timmermans, promovenda IQ healthcare (Radboudumc))
 • Dr. A. van Vught, Associate lector Taakherschikking in de gezondheidszorg,  Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Contactinformatie

zorgmaster@umcn.nl