Rapport Taakherschikking in de ouderenzorg

Minister Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over taakherschikking in de ouderenzorg. In dit onderzoek werd door middel van een literatuurstudie, gesprekken met professionals en casestudies inzichtelijk gemaakt op welke manier taakherschikking in de ouderenzorg vormgegeven wordt. Het rapport wordt afgesloten met een raamwerk wat beroepsverenigingen en zorgorganisaties handvaten biedt om tot een genuanceerd beleid te komen omtrent de inzet van taakherschikking. Het volledige rapport en de kamerbrief leest u hier.

30 augustus 2017