Endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie door PA en VS is veilig

VoorBIGhouden 2 is het vervolgonderzoek naar de doelmatigheid van taakherschikking rond de voorbehouden handelingen endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie. Dit onderzoek laat zien dat de mogelijkheden die de wetswijziging heeft geschapen om zelfstandig cardioversies/ defibrillaties/ endoscopieën te verrichten in de praktijk worden benut. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat aan voorwaarden voor borging van kwaliteit en veiligheid is voldaan. In het huidige wetsvoorstel voor de wijziging van de wet BIG zijn deze voorbehouden handelingen niet opgenomen, omdat eerder evaluatieonderzoek onvoldoende antwoord kon geven op deze vragen. Een van de redenen waren de lagen aantallen destijds. Tevens is de aard van de voorbehouden handeling zoals endoscopie an sich lastig te evalueren. Het verrichten van endoscopieën is een specifieke handeling die minder PAs uitvoeren, dan bijvoorbeeld heelkundige handelingen die een brede scoop aan afzonderlijke interventies omvatten, waardoor de aantallen vanzelfsprekend hoger zijn. Doelmatigheid is daardoor bij sommige voorbehouden handelingen lastiger vast te stellen. Lees hier meer.

15 mei 2017