De waarde van de Verpleegkundig Specialist door de ogen van patiënten

In de afgelopen jaren hebben Verpleegkundig Specialisten (VS) een steeds belangrijkere rol gekregen in het begeleiden van patiënten binnen de oncologie en de palliatieve zorg. Er is veel onderzoek gedaan naar hun rol. Veel van deze onderzoeken gaan over zaken als kostenbesparing, gebruik van medische hulpmiddelen of de duur van de opname. Ook is de tevredenheid van patiënten met hun VS onderzocht. Wat we nog niet goed weten is waar patiënten nu echt tevreden over zijn, wat de betekenisgeving van patiënten is aan de begeleiding en behandeling door een VS.

Doel van dit kwalitatieve onderzoek is om inzicht te krijgen in welke competenties patiënten waarderen in het contact met hun VS oncologie dan wel palliatieve zorg, wat dit contact voor hen betekent en wat zij waardevol vinden in dit contact. Aanvullend willen we exploreren waarin de ervaring en betekenis  met de behandeling en begeleiding door een Medisch Specialist overlapt of verschilt met die van de VS.

Het streven is om gegevens te verzamelen bij in totaal 18 patiënten uit 3 ziekenhuizen in de regio Arnhem en Nijmegen. De gegevens worden verzameld via individuele open diepte interviews.

Het onderzoek wordt in 2017 uitgevoerd, door Loes van Dusseldorp vanuit de Research unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc en de Master Advanced Nursing Practice van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Onderzoekers

Drs. Loes van Dusseldorp#, Dr. Marieke Groot#, Dr. Jeroen Peters*

# Research unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde; Radboudumc, Nijmegen; * Master Advanced Nursing Practice; Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Loes van Dusseldorp, Loes.vanDusseldorp@radboudumc.nl

31 mei 2017