Veilig visite rijden door verpleegkundig specialisten

De huisartsenzorg en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij de eerstelijns spoedzorg. De uitdaging is om de zorg door ketensamenwerking beter en efficiënter te organiseren. Eén van de maatregelen om de samenwerking te bevorderen, is de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) van de ambulancedienst bij visites van de huisartsenpost.

Het Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het Radboudumc is in september 2016 gestart met een eenjarig onderzoek naar de veiligheid en doelmatigheid van de inzet van de VS bij visites van de huisartsenpost. Het is een prospectief vergelijkend onderzoek dat bestaat uit (1) een dossieronderzoek op de huisartsenpost met follow-up in de huisartsenpraktijk en (2) een vragenlijstonderzoek om de ervaringen van zorgverleners en patiënten te meten. Gegevens van patiënten die gedurende zes maanden op huisartsenpost Enschede een visite kregen van een VS worden vergeleken met gegevens van vergelijkbare patiënten die een visite van een huisarts kregen.

Contact:

Dr. Marleen Smits

Radboudumc, IQ healthcare

Telefoon: 024-3666264

Email: marleen.smits@radboudumc.nl of yvonne.as.peters@radboudumc.nl

27 oktober 2016